Kursledaren och meditationsläraren är Dr. Thomas Pressel, han är legitimerad som läkare och specialist i ortopedi både i Tyskland och Sverige. Han har genomgått utbildning som lärare av medvetenhetsmeditation (mindfulness meditation teacher) som han använder särskilt för medicinska ändamål (medical mindfulness).

Kursledarens meditationsträning

Dr. Pressel har sysslat med meditation i många år och har själv upplevt de positiva effekterna. Han lärde känna olika meditationstekniker och har utövat meditation varje dag i flera år. Han är elev till Zen Master Julian Daizan Skinner, lärare vid Rinzai School of Zen och grundare av Zenways. Julian Daizan Skinner har över 30 års erfarenhet som lärare och kursledare inom mindfulnessmeditation och Zen, vilket återspeglas i den välstrukturerade kursdesignen som är skräddarsydd efter deltagarnas behov.

Kvalifikation som meditationslärare

Precis som sin lärare är Pressel mycket intresserad av att göra det möjligt för många människor att lära sig om meditationstekniker. Det är därför dr. Pressel genomgick vidareutbildning till ”Mindfulness Meditation Teacher” för att kunna undervisa i kvalificerad meditation på sina kurser.  Dessutom använder Dr. Pressel sin långa erfarenhet som zenstudent för de deltagare som vill fördjupa sig i zenbuddhismen.

För att göra meditationstekniker lättillgängliga för så många människor som möjligt erbjuder han Kurser online som videokonferens, men också delvis på plats i Bingen am Rhein.